Projektanti, architekti v Nitre - inžinierska a projektová činnosťSpoločnosť SAN-HUMA ´90 s.r.o. sa zaoberá činnosťou v oblasti architektonickej tvorby a územného plánovania. Základ spoločnosti tvoria architekti, inžinieri a spolupracujúci odborní pracovníci. Spoločnosť zabezpečuje plánovaciu a projektovú činnosť v rozsahu:

• vypracovania zadaní stavieb a projektovej dokumentácie stavieb a interiérov,
• vypracovania územno-plánovacích podkladov a územno-plánovacej dokumentácie
  na  všetkých stupňoch a vo všetkých kategóriách,
• vypracovania ekologických, urbanistických, územno-technických podkladov 
  a dokumentácií vrátane informačných systémov o území,
• vypracovania architektonických štúdií objektov, výstav, interiérov, parkových a sadových
  úprav a štúdií technickej infraštruktúry.

Spoločnosť zabezpečuje inžiniersku činnosť v priebehu prípravnej, projektovej a realizačnej fázy stavieb a konzultačnú a expertíznu činnosť vo forme:

• poradenských služieb,
• vypracovania posudkov,
 • urbanistického managmentu.

architekti Nitra - Projektová činnosť Nitra

architekti Nitra - územné plánovanie

architekti Nitra - Architektonická kancelária Nitra

Architektonickú kanceláriu v Nitre nájdete na adrese:

SAN-HUMA´90 s.r.o., Župné Námestie 9, 949 01 Nitra

Telefón: 00421 37 6524 077, Fax: 00421 37 6524 072, 
E-mail: san-huma90@stonline.sk

Ing. Ľubomír Holejšovský - konateľ a riaditeľ spoločnosti     mobil: 0905 321 766
Ing. arch. Vladimír Jarabica - konateľ spoločnosti                   mobil: 0905 548 417

Napíšte nám a dohodnite si osobné stretnutie.

  Polia označené * sú povinné
*  Oblasť:
*  Meno:
  Tel. číslo:
*  E-mail:
  Váš text:

   

Referencie a ocenenia:

- Stavba roka 2011 – II. etapa Univerzitnej knižnice UKF 
  v Nitre autorov Ing. Ľubomíra Holejšovského 
 
a Ing. arch. Vladimíra Jarabicu – Hlavná cena.
- CE.ZA.AR 2009 - I. etapa Univerzitnej knižnice a Pastoračné
  centrum UKF v Nitre autorov Ing. Ľubomíra Holejšovského 
  a Ing. arch. Juraja Polyáka - cena za architektúru v kategórii
  „Rekonštrukcia a obnova budov“.
- CE.ZA.AR 2008 - Kardiocentrum v Nitre autorov 
 
Ing Ľubomíra Holejšovského a Ing. arch. Vladimíra Jarabicu -
  cena za architektúru v kategórii „Interiér“.
- CE.ZA.AR 2007 - Pedagogická fakulta UKF v Nitre autorov
  Ing. arch. Juraja Polyáka a Ing. Ľubomíra Holejšovského,
  v spolupráci s Ing. arch. Milanom Csandom – nominácia
  na cenu za architektúru v kategórii "Rekonštrukcia a obnova
  budov".
- CE.ZA.AR 2006 - Mechanizačná Fakulta SPU v Nitre autorov
  Ing. arch. Juraja Polyáka, Ing. Ľubomíra Holejšovského 
  a Ing. arch. Milana Csandu - nominácia na cenu
 
za  architektúru v kategórii "Občianske a priemyselné
  budovy".
- Baumit Fasáda roka 2006 - Mechanizačná Fakulta SPU 
  v Nitre autorov Ing. arch. Juraja Polyáka, Ing. Ľubomíra
  Holejšovského a Ing. arch. Milana Csandu - čestné ocenenie
  v kategórii "Novostavba".
- Baumit Fasáda roka 2006 - Dom na kopci v Nitre autorov
  Ing. Ľubomíra Holejšovského a Ing. arch. Milana Csandu –
  hlavná cena v kategórii "Rodinné domy".
- Baumit Fasáda roka 2006 - Bytový dom na Hollého
  ulici 8. - 12. v Nitre autorov Ing. Ľubomíra Holejšovského
  a Ing. arch. Vladimíra Jarabicu - hlavná cena v kategórii
  "Rekonštrukcia".
- CE.ZA.AR 2003 – rekonštrukcia Slovenskej sporiteľne v Nitre
  autorov Ing. arch. Juraja Polyáka, Ing. arch. Vladimíra
  Jarabicu a Ing. arch. Milana Csandu - nominácia na cenu
  v kategórii „Rekonštrukcia a obnova budov“.
- CE. ZA.AR 2002 - Československá obchodná banka a.s.
  Nitra autorov Ing. Ľubomíra Holejšovského a Ing. arch. Juraja
  Polyáka - nominácia na cenu za architektúru v kategórii
  „Občianske a priemyselné budovy“.
- Stavba roka 1998 - Československá obchodná banka a.s.
  Nitra autorov Ing. Ľubomíra Holejšovského a Ing. arch. Juraja
  Polyáka - cena Ministerstva výstavby a verejných prác
  Slovenskej republiky za najlepšie remeselne zvládnutý
  stavebný detail.


Projektová činnosť, Nitra

Google Maps