• SAN-HUMA´90, s.r.o.  architektonická kancelária 
 • bola založená v roku 1991. Zaoberá sa činnosťou v oblasti architektonickej tvorby a územného plánovania. Základ spoločnosti tvoria architekti, inžinieri a spolupracujúci odborní pracovníci.  
 •  
 • Spoločnosť zabezpečuje plánovaciu a projektovú činnosť v rozsahu:    
 • Vypracovanie územno-plánovacích podkladov a územno-plánovacej dokumentácie na všetkých stupňoch a vo všetkých kategóriách:

 • Urbanistické štúdie
 • Územné plány zón
 • Územné plány sídelných útvarov
 • Vypracovanie ekologických, urbanistických, územno-technických podkladov a dokumentácií vrátane informačných systémov o území

 • Vypracovanie architektonických štúdií objektov, výstav, interiérov, parkových a sadových úprav a štúdií technickej infraštruktúry:

 •  Architektonické štúdie stavieb 
 • Architektonické návrhy interiérov
 • Dokumentácie pre územné konania stavieb 

 • Projekty stavieb pre stavebné povolenie

 • Projekty interiérov 

 • Projekty stavieb pre realizáciu

 • Inžiniersku činnosť pre prípravu a realizáciu stavieb