• II. etapa Univerzitnej knižnice UKF v Nitre

 • autorov Ľubomíra Holejšovského a Vladimíra Jarabicu získala hlavnú cenu STAVBA ROKA 2011 a II. miesto v medzinárodnej súťaži BEFFA – Building Efficiency Awards 2012

 
 • I. etapa Univerzitnej knižnice a Pastoračné centrum UKF v Nitre

 • autorov Ľubomíra Holejšovského a Juraja Polyáka získala cenu za architektúru CE.ZA.AR 2009 v kategórii „Rekonštrukcia a obnova budov“, taktiež získala nomináciu na udelenie ceny časopisu ARCH – o architektúre a inej kultúre.

 
 • Kardiocentrum v Nitre

 • autorov Ľubomíra Holejšovského a Vladimíra Jarabicu získalo cenu za architektúru CE.ZA.AR 2008 v kategórii „Interiér“.

 
 • Pedagogická fakulta UKF v Nitre

 • autorov Juraja Polyáka a Ľubomíra Holejšovského, v spolupráci s Milanom Csandom, bola nominovaná na Cenu Dušana Jurkoviča 2006, ktorú udeľuje Spolok Architektov Slovenska a Fond Výtvarných umení. Taktiež bola nominovaná na Cenu za Architektúru CE.ZA.AR 2007 v kategórii "Rekonštrukcia a obnova budovy", ktorú udeľuje Slovenská komora architektov.

 
 • Mechanizačná Fakulta SPU v Nitre

 • autorov Juraja Polyáka, Ľubomíra Holejšovského a Milana Csandu bola nominovaná na Cenu za architektúru CE.ZA.AR 2006 v kategórii "Občianske a priemyselné budovy". Táto stavba dostala tiež čestné ocenenie v rámci súťaže "Fasáda roka 2006" v kategórii "Novostavba", ktorú udeľuje spoločnosť BAUMIT s.r.o.

 
 • Bytový dom na Hollého ulici 8. - 12. v Nitre

 • autorov Ľubomíra Holejšovského a Vladimíra Jarabicu získal hlavnú cenu v súťaži "Fasáda roka 2006" v kategórii "Rekonštrukcia", ktorú udeľuje spoločnosť BAUMIT s.r.o.

 
 • Dom na kopci v Nitre 

 • autorov Ľubomíra Holejšovského a Milana Csandu získal hlavnú cenu v súťaži "Fasáda roka 2006" v kategórii "Rodinné domy", ktorú udeľuje spoločnosť BAUMIT s.r.o.

 
 • Rekonštrukcia Slovenskej sporiteľne v Nitre

 • Nomináciu na udelenie ceny CE.ZA.AR 2003, ktorá je organizovaná SKA, získala Rekonštrukcia Slovenskej sporiteľne v Nitre autorov Juraja Polyáka, Vladimíra Jarabicu a Milana Csandu.

 
 • Československá obchodná banka a.s. v Nitre 

 • Cenu Ministerstva výstavby a verejných prác Slovenskej republiky v rámci súťaže Stavba roka 1998 za najlepšie remeselne zvládnutý stavebný detail získala stavba: Československá obchodná banka a.s. v Nitre autorov Ľubomíra Holejšovského a Juraja Polyáka.
  V roku 2002 bola stavba Československá obchodná banka a.s. v Nitre autorov Ľubomíra Holejšovského a Juraja Polyáka nominovaná na udelenie ceny CE. ZA.AR 2002 , ktorá je organizovaná SKA.

 
 • Supermarket COOP Jednota v Zlatých Moravciach 

 • autorov Juraja Polyáka a Milana Csandu získal v rámci súťaže Stavba roka 2002 Cenu Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia, za originálne hmotovo-priestorové a architektonické riešenie.

 
 • Evanjelický kostol Ducha Svätého v Nitre 

 •  autori Juraj Polyák a Ľubomír Závodný získali nomináciu na udelenie Ceny Dušana Jurkoviča za rok 2000, nomináciu na cenu časopisu ARCH a nomináciu na udelenie ceny CE.ZA. AR 2002, ktorá je organizovaná SKA.

 
 • Fakultu záhradníctva a krajinnéhoinžinierstva SPU Nitra 

 • autor Juraj Polyák získal za túto stavbu cenu Dušana Jurkoviča za rok 1999 udelenú Spolkom architektov Slovenska a Slovenským fondom výtvarných umení. Táto stavba bola tiež nominovaná na hlavnú cenu Stavba roka 1999,  na cenu časopisu ARCH o architektúrea inej kultúre 1999 a v roku 2002 na udelenie ceny CE . ZA . AR2002, ktorá je organizovaná SKA.