Administratívna budova Stavex v Nitre
II. etapa Univerzitnej knižnice UKF v Nitre
I. etapa Univerzitnej knižnice a Pastoračné centrum UKF v Nitre
Katedra hudobnej výchovy PF UKF v Nitre
Pedagogická fakulta UKF v Nitre
Izotopcentum v Nitre
Kardiocentrum v Nitre
Archeologický ústav SAV v Nitre pod Zoborom
Muehlbauer Technologies Slovakia v Nitre
Minitube Slovakia v Čeladiciach
Študentský domov UKF v Nitre
Mechanizačná fakulta SPU v Nitre
Supermarket COOP Jednota v Kalnej nad Hronom
Supermarket COOP Jednota v Zlatých Moravciach
Polyfunkčný dom na Sládkovičovej ulici v Nitre
Slovenská sporiteľňa, a.s. v Nitre - interiér
Pobočka Slovenskej sporiteľne, a.s. v Europa centre Banská Bystrica
Slovenská sporiteľňa, a.s. v Trenčíne
Pobočka Slovenskej sporiteľne, a.s. v Žiari nad Hronom
Pobočka Slovenskej sporiteľne, a.s. v Centro Nitra
Bytový dom na Hollého ulici v Nitre
Rekonštrukcia Slovenskej sporiteľne, a.s. v Nitre
Československá obchodná banka, a.s. v Nitre
Evanjelický a.v. kostol Ducha svätého v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre
Dom na kopci v Nitre
Hotel Hviezda – rehabilitačné centrum - Dudince
Atrium – polyfunkčný bytový dom v Nitre
Dom v Janíkovciach pri Nitre
Obytno-obchodné centrum u Severínka v Malackách
Študentský penzión v Nitre
Business centrum Zvolen
Tlačiareň Forpress Nitra
Golf resort Lužianky
Svätoplukovo námestie Nitra
Prestavba Kasární v Nitre pod Zoborom - vedecké centrum
Urbanistická štúdia Párovské lúky Nitra – nová mestská štvrť
Územný plán zóny Párovské lúky Nitra, časť Mlynárce
Územný plán zóny Šindolka Nitra
Františkov vrch Nitra - zóna individuálneho bývania
Územný plán mesta Nitra
Územný plán CMZ Nitra
Územný plán mesta Šaľa