• Študentský penzión v Nitre

  • Autori: Ľubomír Holejšovský, Vladimír Jarabica, Zuzana Švikruhová
  • Spolupráca: Peter Filin
  • Typ stavby: Ubytovacie zariadenie - novostavba
  • Štúdia: 2006
  •