• Územný plán zóny Šindolka Nitra

  • Autori: Vladimír Jarabica, Ľubomír Holejšovský
  • Územný plán
  • Vypracovaný: 2012
  • Schválený: 2015
  •