• Archeologický ústav SAV v Nitre – Klenotnica – výstavná expozícia

 • Autori: Ľubomír Holejšovský, Vladimír Jarabica
 • Typ stavby: Výstavný objekt - rekonštrukcia
 • Projekt: 2010

 • Archeologický ústav SAV v Nitre – Administratíva, ubytovanie

 • Autori: Ľubomír Holejšovský, Vladimír Jarabica
 • Typ stavby: Administratívna a ubytovacia stavba - rekonštrukcia
 • Projekt: 2010

 • Archeologický ústav SAV v Nitre – Infocentrum

 • Autori: Ľubomír Holejšovský, Vladimír Jarabica
 • Typ stavby: Verejná budova - rekonštrukcia
 • Projekt: 2010

 • Archeologický ústav SAV v Nitre – Administratíva, laboratóriá, knižnica

 • Autori: Ľubomír Holejšovský, Vladimír Jarabica
 • Typ stavby: Administratívna budova - rekonštrukcia
 • Projekt: 2010
 •