• Evanjelický a.v. kostol Ducha svätého v Nitre

  • Autori: Juraj Polyák, Ľubomír Závodný
  • Typ stavby: Cirkevná stavba - novostavba
  • Projekt: 1997-1998
  • Realizácia: 1998-1999
  • Foto: Pavel Meluš
  •