• Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre

  • Autor: Juraj Polyák
  • Typ stavby: Školská stavba - rekonštrukcia
  • Projekt: 1998 Realizácia: 1998
  • Foto: Pavel Meluš
  •