• Urbanistická štúdia Františkov vrch Nitra - zóna individuálneho bývania

  • Autori: Vladimír Jarabica, Ľubomír Holejšovský
  • Územno-plánovací podklad
  • Vypracovaná: 2013
  •