• Golf resort Lužianky

  • Autori: Ľubomír Holejšovský, Vladimír Jarabica
  • Spolupráca: Peter Filin, Natália Kunová
  • Urbanistická zastavovacia štúdia: 2012
  •