• Katedra hudobnej výchovy PF UKF v Nitre

  • Autori: Ľubomír Holejšovský, Vladimír Jarabica
  • Typ stavby: Školská stavba - novostavba
  • Projekt: 2009
  • Realizácia: 2014-2015
  •