• Minitube Slovakia v Čeladiciach

  • Autori: Albert Emberger
  • Spolupráca: Ľubomír Holejšovský, Vladimír Jarabica, Peter Filin
  • Typ stavby: Priemyselná výroba - novostavba
  • Projekt: 2004 - 2007
  • Realizácia: 2007-2008
  • Foto: autori
  •