• Obytno-obchodné centrum u Severínka v Malackách

  • Autori: Ľubomír Holejšovský, Vladimír Jarabica
  • Spolupráca: Zoltán Búči, Peter Filin
  • Typ stavby: Polyfunkčný objekt - novostavba
  • Štúdia: 2006 - 2007
  •