• Pedagogická fakulta UKF v Nitre

  • Autori: Juraj Polyák, Ľubomír Holejšovský
  • Spolupráca: Milan Csanda
  • Typ stavby: Školská stavba - rekonštrukcia
  • Projekt: 2001
  • Realizácia: 2001 - 2005
  • Foto: Pavel Meluš
  •