• Urbanistická štúdia prestavby Kasární v Nitre pod Zoborom pre účely vedeckého centra Archeologického ústavu v Nitre, Archeoparku, výukových výukových objektov UKF a polyfunkčných objektov bývania obchodu a služieb

  • Autori: Vladimír Jarabica, Ľubomír Holejšovský
  • Územno-plánovací podklad
  • Vypracovaná: 2012
  • Schválená: 2014
  •