• Rekonštrukcia Slovenskej sporiteľne, a.s. v Nitre

  • Autori: Juraj Polyák, Vladimír Jarabica, Milan Csanda
  • Typ stavby: Banka - rekonštrukcia
  • Projekt: 1995 - 1996
  • Realizácia: 1996 - 1997
  • Foto: Pavel Meluš
  •