• Svätoplukovo námestie Nitra

  • Autori: Ľubomír Holejšovský, Vladimír Jarabica
  • Spolupráca: Zoltán Búči, Peter Filin
  • Urbanisticko-architektonická súťaž – 1.odmena 2009
  •